top of page

PORTÅPNER
PÅ MOBILEN

Det finnes mange grunner til å velge en mobilbasert portåpner. Nå trenger du ikke lenger finne fram nøkkelen, nøkkelkortet eller fjernkontrollen idet du skal åpne garasjedøren, veibommen eller sikkerhetsporten. Det eneste du trenger er mobilen.

Oppsettet er enkelt. Ved bestilling av VIPdoor settes det opp en adminbruker. En bluetoothenhet monteres til motoren i porten og registreres med serienummer i VIPdoorappen av adminbruker. Adminbrukeren legger til de som skal ha tilgang til porten, og kan til enhver tid endre hvem som har mulighet å åpne porten. Nye brukere som kjenner til kundenummeret, kan også be om tilgang i appen og enkelt godkjennes av adminbrukeren. Når en bruker er godkjent vil vedkommende motta en engangskode på sms, og etter å ha registrert denne er appen klar for bruk.

 

Sikkerheten er vårt hovedfokus. Hver gang en bruker starter appen, sjekkes det om tilgangen fortsatt er gyldig. Kun ved gyldig tilgang vil appen gi signal til porten om å åpne. Dette senker risikoen for at uvedkommede kommer inn i bygget ved eksempelvis en mistet eller stjålet åpner. Skulle imidlertid en brukers mobil bli mistet eller stjålet, kan adminbrukeren raskt slette brukerens tilgang fra den aktuelle mobilen. Dette vil ikke forhindre brukeren fra å få tilgang fra en ny mobil, da tilgangen er knyttet opp mot den enkelte mobilen-ID-en. På den måten opprettholder alle deres porter et høyt sikkerhetsnivå.

Takket være en god bluetoothenhet, er signalets rekkevidde på cirka 10-20, ved montering på innside av vegg. Så lenge appen er åpen, vil porten åpne seg uten at bruker er nødt til å trykke på en knapp.

VIPdoor app 3.png

VIPdoor

Du finner vår portåpner i AppStore og Google Play.

Google Play - 10.png

TRAFIKKSIKKER

Med VIPdoor trenger du ikke løfte opp telefonen når du nærmer deg porten for å åpne døren. Det eneste du trenger å gjøre er å starte appen i det du setter deg i bilen eller gjerne allerede når du står opp om morgenen. Appen vil oppdage når bluetoothenheten i porten er innen rekkevidde og vil signalisere den om å åpne. 

bottom of page