top of page

EVAKUERINGSSYSTEM

BEDRE KOMMUNIKASJON - RASKERE EVAKUERING

Med evakueringssystemet fra VIPadm utløses evakuering fra samme mobilappen hvor de ansatte bl.a. kan invitere gjester, administrere møter og benytte sitt digitale ID kort.*  Den evakueringsansvarlige har, ved utløst evakuering, full oversikt fra både mobil- og resepsjonsappen over evakueringsstatusen til alle byggets områder, hvem av de områdeansvarlige som er i bygget og kan enkelt kommunisere med den aktuelle områdeansvarlige.

 

Ved utløst evakuering vil alle som benytter VIPadm appen, både ansatte og områdeansvarlige, bli varslet med en pushmelding. De områdeansvarlige benytter den samme mobilappen til å indikere om de er tilstede og melder enkelt inn når de har fullført evakueringen av sitt område.

 

Hensikten er å effektivisere og trygge evakueringen ved å bedre kommunikasjonen mellom de ulike evakuerings- og områdeansvarlige, samt ved varsling av de ansatte.

*Evakueringssystemet kan også brukes separat uten besøks-, møteroms- eller adgangssystemet fra VIPadm.

VIPadm app - 1024x1024.png

VIPadm

Du finner vår mobilapp i AppStore og Google Play.

Start evacuation.png
App store - 10.png
Google Play - 10.png
Evacuation 0 - Push message .png

VARSLING OM EVAKUERING

Ved en utløst evakuering vil alle ansatte i bygget motta en varsel på sin mobil fra VIPadmappen. Hva meldingen sier avhenger av hvilken sikkerhetsklarering den enkelte ansatte har. De ansatte vil bli bedt om å følge evakueringsinstrukser som blir gitt, mens de områdeansvarlige i bygget vil bli bedt om å oppgi om de er i bygget for å evakuere sitt område.

 

Idet en evakuering utløses har den evakueringsansvarlig mulighet å endre meldingen som sendes ut til de ansatte ved behov eller de kan velge standardmeldingen vist på bildet. Det kan være nyttig ved ekstraordinære situasjoner hvor det for eksempel ikke er trygt å forlate bygget, slik man ellers ville funnet naturlig. 

SØRG FOR AT HVERT OMRÅDE HAR EN OMRÅDEANSVARLIG TILSTEDE

Det første som møter de områdeansvarlige når de åpner appen er spørsmålet «Er du i bygget?». Det kan være inntil tre ansvarlige for hvert område. Den første som bekrefter tilstedeværelse i bygget regnes som ansvarlig for evakuering av sitt område fram til en med høyere sikkerhetsklarering også har bekreftet tilstedeværelse i bygget. Denne informasjonen oppdateres fortløpende på den evakueringsansvarliges mobil.

 

Hver områdeansvarlig vil til enhver tid kunne vite statusen til de andre ansvarlige for sitt aktuelle området. I tillegg kan de se hvor lenge det er siden evakueringen ble utløst og kontakte den evakueringsansvarlige ved behov.

INDIKÉR NÅR OMRÅDET ER EVAKUERT

Etter å ha bekreftet å være i bygget, kan den evakueringsansvarlige fokusere på å evakuere sitt område og indikerer med ett trykk i appen når området er klarert.

Området vil da automatisk oppdateres til klarert i appen til den evakueringsansvarlige (se nedenfor).

Evacuation 1 - in the building or not.pn
Evacuation 2 - Declare area emptied.png

HOLD OVERSIKT UNDER 

EVAKUERINGEN

Evakueringsansvarlig har oversikt over alle områder med deres status og hvem som er områdeansvarlig fra VIPadmappen. Klarerte områder sorteres til bunnen av listen slik at evakueringsansvarlig kan fokusere på områdene som fortsatt ikke er klarert. Appen gir også muligheten for å kontakte enkelte eller alle de områdeansvarlige både via den integrerte chatfunksjonen og via oppgitte mobilnumre.

 

Om minst én av de tre områdeansvarlige har bekreftet å være i bygget, vil området være markert med en grønn prikk. Navnet på den med høyest sikkerhetsklarering og som har bekreftet å være i bygget vises på oversikten til den evakueringsansvarlige. Dersom ingen områdeansvarlige for et gitt område har indikert i sin app på deres respektive mobiler at de er i bygget, vil området vises med en gul prikk hos den evakueringsansvarlige. Området vil markeres med en rød prikk dersom alle har meldt at de ikke er i bygget. Disse områdene vil være sortert øverst i listen over områder under evakuering, slik at evakueringsansvarlig raskt blir klar over at ingen tilstedeværende i dette området har det offisielle ansvaret for evakuering. 

Når evakueringen er over, indikerer evakueringsansvarlig dette med knappen nederst på skjermen og alle ansatte i bygget vil bli varslet. Etter endt evakuering vil det vises historikk fra siste evakuering med informasjon om når den startet og sluttet, hvem som klarerte området og vedkommendes grad av sikkerhetsklarering. Appen vil også vise hvor lang tid det gikk før hvert område var evakuert. Dette er med andre ord også et godt verktøy for evaluering i etterkant av brannøvelser e.l. for å være best mulig forberedt for en reell evakuering.

Evacuation responsibles main page.jpg
bottom of page