top of page
Book arbeidsplass 2.jpeg

KONTORPLASSBESTILLING
SKREDDERSYDD FOR HYBRIDKONTOR

La de ansatte bestille kontorplass når det passer dem

I en tid hvor fleksibilitet i arbeidshverdagen blir stadig mer aktuelt, er det viktig at arbeidsgiver kan tilrettelegge på best mulig måte for sine ansatte. Pandemien har lært oss at hjemmekontor har sine fordeler, men kontorene er fortsatt essensielle som møteplasser for samarbeid. Derfor har vi utviklet en modul i vårt system for å forenkle hybridkontor.

Med vårt system for booking av kontorplass gir det bedre oversikt over utnyttelsen av arbeidsplassen og gjeldende behov. Skulle en se at kapasiteten er for liten, kan en enkelt legge inn flere lokasjoner eller plasser i systemet. Dersom samfunnsrestriksjoner eller andre forhold skulle tilsi at kapasiteten må innskrenkes, vil det være like enkelt å redusere antall kontorplasser tilgjengelig for booking.

Arbeidsgiver har oversikt over hvem som var på kontoret, i hvilke avdelinger og kontorlandskap for hver dag. Dermed blir det enklere med en eventuell smittesporing eller tilpassing av andre nyttige beskjeder. I tillegg er det også mulig å åpne opp for at alle ansatte kan få den samme oversikten, slik at de kan planlegge utifra når ulike kolleger også har tenkt å være på kontoret. Sistnevnte forutsetter samtykke fra de ansatte om at denne oversikten ligger tilgjengelig for kollegaer, i samsvar med GDPR-regelverket.

Book workspace iOS.jpg

HVORDAN BOOKE ARBEIDSPLASS?

Bestilling av kontorplass gjøres enten i mobilappen eller på websiden. Den ansatte velger kontor, landskapsområde og tidsperiode.

HVOR LENGE I FORKANT KAN MAN BESTILLE?

Arbeidsgiver kan angi hvor lenge i forkant de ansatte kan bestille arbeidsplass.

HVORDAN LØSE KAPASITETSBEGRENSNING PÅ KONTORET?

Arbeidsgiver kan angi om det skal være en begrensning for antall dager på kontoret per ansatt over en gitt tid.

bottom of page