Parkeringsbevis

Sørg for at dine besøkende står trygt parkert - print parkeringsbevis samtidig som besøksetiketten.

WiFi-tilgang til gjest

Gi de besøkende som ønsker det tilgang til WiFi. Mot slutten av registreringen kan de hake av for å motta engangspassord til gjestenettet på sms.

Invitasjonskrav

For høyere sikkerhet, kan besøkssystemet kreve at gjester må være invitert

og forhåndsregistrert for å kunne registrere sitt besøk og entre bygget.

"Takk for besøket"

Send en "takk for besøket"-melding til besøkende når de skanner seg ut av bygget med med kontaktinfo til den de besøkte. 

Bilde av besøkende

Forhindr at besøksetiketter som er kommet på avveie kan misbrukes - print bilde av den besøkende på besøkslappen.

Midlertidig ID-kort

Ivereta sikkerheten også når ansatte har glemt igjen sitt ID-kort hjemme. Ved en enkel registrering, kan ansatte få et midlertidig ID-kort printet.

Gradert søk i ansattelisten

Unngå at uvedkommende bruker besøkstabletene til å "snoke rundt" i ansattelisten. Med gradert søk må en skrive større deler av navnet til den ansatte for å få opp søkeforslag.

"Husk meg"

Ved ønske, har de besøkende, med denne funksjonen, mulighet til å velge å bli husket i besøkssystemet slik at det går raskere ved neste registrering. De velger også hvor lenge de skal bli husket. 

Individuelle etikettdesign

Er det flere firmaer i bygget, kan hver enkelt bedrift ha sitt etikettdesign som passer til deres merkevare og grafikkstil.

Brandingforside

Ønsk dine besøkende velkommen med en egentilpasset startside. På denne måten er det ingen tvil om hvilket firma besøkssystemet gjelder for.

© 2019 VIPadm Designs

  • LinkedIn - VIPadm
  • Facebook - VIPadm